Mitoloji

ORİON (Yunan Mitolojisi)

mitoloji/orion

Orion

 

Dev yapılı Orion Merope adlı bir prensese aşık olmuştur. Onun gözüne girmek için Khios adasını yabani hayvanlardan temizlemiştir. Kral Onopion kızını Orion’a vereceğini söylemişti; ama, düğünü durmadan geciktiriyordu. Dev avcı bir gün sarhoş o lup Merope’ye kötü sözler söyledi. Bunun üzerine Oinopion Dionysos’a (şarap tanrısı) baş vurup Orion’un cezalandırılmasını istedi. Tanrı derin bir uykuya daldırdı avcıyı, Khios Kralı da fırsattan yararlanıp onun gözlerini kör etti.

Orion bir süre kör dolaştıktan sonra bir tapınaktan gözlerinin iyileşebiliceğini öğrendi. Bunun için Dünyanın doğusuna gitmesi gerekiyordü. Doğan Güneşin ışıkları onun yüzüne vurunca gözleri açılacaktı. Anlatılanları yaptı ve gözleri açıldı. D önüp Kraldan öç almak istedi ama adaya döndüğünde onu bulamadı. Orion Khios’tan Girit’e geçti. Orada Artemis’in ( Roma Mitolojisinde Diana ) avcısı olarak yaşamaya başladı. Çok geçmeden onun Aurora’yı ( Şafak Tanrıçası ) sevdiğni öğrenen Av Tanrıçası kısk ançlığa kapılarak Orion’u öldürdü. Ölümünden sonra Tanrılar Orion’u gökyüzüne çıkardılar.

Orion
Roma Mitolojisine göre Orion Neptün’ün (deniz tanrısı ) ölümlü bir kadından (Euryale) olan çocuğudur. Bu yüzden bir yarı tanrıdır ve dolayısıyla ölümsüz değildir; ama, yarı tanrı olması ona neredeyse eşsiz bir avlanma yeteneği vermiştir . Orion bir gün Girit’te avlanırken Av Tanrıçası Diana (Artemis) ile karşılaşır. Bir av yarışına girişirler ve bu yarışın sonunda Orion Diana’ya en az onun kadar iyi olduğunu söyler. Bu sırada Orion’un arkasında bir akrep berilir. Bu akrebin kimi esrlerde Diana tarafından yaratıldığı, kimi eserlerde ise Orion’a kandisinin öldürülemeyecek bir yartık olduğunu düşünmesinden dolayı Hera tarafından yaratıldığı düşünülmektedir. Akrep Orion’u sokar ve Orion düşer . Düşerken de akrebi sopasıyla ezerek öldürür. Şi facı Aesculapius onu iyileştirmeye çalışır. Jüpiter (Zeus) da Aesculapius’a onu hayata döndürmesini söyler ve Orion’u gökteki yerine yerleştirir(köpekleriyle birlikte) . Bir nevi Orion’u ölümsüzleştirir. Birbirlerini öldüren Akrep ve Orion hiçbir zaman ay nı anda gökyüzünde yer almazlar.

Yine başka bir mitolojik metne göre ise Orion’un ölümü şöyle olur: Diana, Orion’a derin sevgi ve saygı beslemektedir.Hatta bir ara evlenecekleri bile söylenir. Diana’nın abisi Apollo (okçu tanrı ) bir gün denizin üzerindeki siyah bir şeyi göst erek Diana’dan ona nişan almasını ister. Diana vurur ve vurduğu Orion’un su üzerindeki başıdır. Dalgalar Orion’u kıyıya çıkardığında Diana hatasını anlar ve Orion’u yıldızlar arasında bir yere koyar. Köpeklerini de arkasına …

Mısır Mitolojisinde ise Orion tanrılarından Osiris ile eş tutulmuştur.

İlgili Makaleler