Sosyoloji Tarihi

Fransız ve Alman Düşünürler

Psikolojinin temelini oluşturan filozoflardan biri de 17, yüzyılda yaşamış olan Fransız düşünür Rene Descartes’tır, Descartes’a göre beyin ve zihin birbirinden farklıdır, Beyin somut maddeden oluşmaktadır, zihin ise ruhani bir varlıktır, Beyin ve zihnin birbirlerinden ayrı ancak etkileşimde oldukları fikrine dualizm (ikicilik)
denmektedir.
Descartes’tan sonra beyin ve zihin hakkında düşünülmeye devam edildi, Alman düşünür Franz Joseph Gall, frenoloji (kafatası bilimi) adlı bir teori ortaya attı, Frenolojiye göre beynin farklı kısımları farklı görevler üstlenmektedir, Frenoloji kafatasının üzerindeki girinti ve çıkıntılardan bir kişinin özellik ve yeteneklerini anlamanın mümkün olduğunu iddia etmektedir, Bu teori bugünkü bilişsel psikolojinin temelini oluşturur. Ancak frenolojinin bugün psikolojide bir geçerliliği kalmamıştır.
İnsan doğası ile ilgili sorulara cevap ararken bilimsel yöntemlerin kullanılması 19• yüzyılda başlamıştır. Bu dönemde psikolojide çeşitli düşünce okulları etkili olmuştur.