Kuyu Ruhu(Çin Mitolojisi)

kuyu.jpg" border="0" align="left" />

Yaratılış Mitleri (Çin Mitolojisi)

ddddd.jpg" border="0" align="left" />

Çin Mitolojisi

default.jpeg" border="0" align="left" />

Efsanevi Yaratıklar ve Beş Element (Çin Mitolojisi)

Vu Şing (, pinyin: wǔxíng) yani Beş Element Çin mitolojisi ve kültürü açısından çok önemli bir kavramdır. Beş Element kavramı tüm doğal fenomenleri ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamakta kullanılır ve mitte önemli bir yere sahip olduğu gibi Çin kültüründe yönlendirici role sahip olan kozmoloji ve felsefe için de çok önemli anlamlar taşır. Çin kültürüne göre bu beş element...

Okçu Yi (Çin Mitolojisi)

Ay'a doğru hızla yükselen Heng E ve geride kalan eşi okçu Hou Yi. Çin kültürü ve foklorunda önemli bir yere sahip olacak bir kahraman da okçu Hou Yi'dir. Mitlere göre eskiden 10 farklı güneş bulunurdu. Bunlar Doğu Cennetinin tanrısı Di Jun ve tanrıça Xi He'nin çocuklarıydılar. İçlerinde birer karga kuşu barındıran bu güneşlerden biri, sırası geldiğinde, kuşun yardımıyla havalanır ve...

SEKİZ ÖLÜMSÜZ (Çin Mitolojisi)

Çin mitolojisindeki Daoist geleneğin bir diğer önemli öğesini de Sekiz Ölümsüz. Penglai Dağı Adasında yaşadıklarına inanılan Sekiz Ölümsüzün çoğunluğunun Tang veya Song Hanedanlığı zamanında doğduğu söylenmektedir. Bahsi geçen Sekiz Ölümsüzün şu kişiler olduğuna inanılmıştır: He Xiangu (veya Ölümsüz Kadın He), Cao Guojiu (veya Asil Amca Cao), Li Tieguai, Lan Caihe, Lü Dongbin, Han Xiang (Han Xiang Zi veya Filozof Han Xiang), Zhang Guo (Zhang Guo Lao veya...

Büyük Tufan (Çin Mitolojisi)

dino5_503.jpg 64 284" align="left" />

Çin Mitolojisi Sözlüğü (Çin Mitolojisi)

default.jpeg 19 219 Çin mitolojisine göre başlangıçta evren bir yumurtanın içindeydi. Evrende ilkin sonsuz ve sessiz bir hiçlik varmış. Her yer karanlıklar içindeyken ilk olarak Pengu (Pan Ku) oluştu. Pengu yumurtanın kabuğunu kırarak dünyayı on sekiz bin yılda düzene soktu. Yumurtanın üst kısmı yükselip gökyüzünü Yang’ı meydana getirdi. Alt kısmı ise çökerek yeri Yin’i oluşturdu. Yin dişi, Yang ise...

Kaynak Metinler (Çin Mitolojisi)

DDD.jpg" border="0" align="left" />