Paradigma Nedir? Tanımı, Filozofları (Bilim Felsefesi)

Örnek, model veya kalıp (pattera) anlamlarına gelen paradigma Yunanca paradeıgma´dan Batı dillerine geçmiştir. Kelimenin kökü Platon´a kadar geri gitmekteyse de, terim olarak bugünkü yaygınlığını Amerikalı ünlü bilim tarihçisi Thomas S. Kuhn'un 1962´de yayınlanan The Structure of Scientifıc Revolutions adlı kitabına borçludur. Paradigma kavramının Kuhn ve Kuhn-sonrası bilim tarihi ve bilim felsefesi literatüründeki kullanımını ele almadan önce, bu terimin Kuhn-öncesi arkaplanına...

Neptün (Bilim ve Uzay)

neptun.jpg 42 342" align="left" />

‘İnsan Ömrünü Uzatmak için Tuzu Azaltın’ (Bilim ve Yaşam)

tuz_.png" border="0 Tuz tüketiminin azaltılması milyonlarca kişinin hayatını kurtaracak Bilim adamları, gıdalardaki tuz oranının yüzde 15 azaltılması durumunda gelecek on yıl içinde sekiz milyondan fazla hayatın kurtarılabileceğini açıkladı. Araştırmacılara göre, tütün tüketiminin azaltılmasının ardından insan sağlığına yapılabilecek en etkin ve ucuz katkı, tuz tüketiminin azaltılması üzerinden olacak. Bulgularını İngiltere'deki bir tıp dergisinde yayınlayan araştırmacılar, Birleşmiş Milleter'e de tuz tüketiminin azaltılmasını sağlık alanında...

Astım ve Eklem İltihabına Denizyıldızı Derman Olacak (Bilim ve Sağlık)

Bilim adamları, dikenli denizyıldızlarının astım, saman nezlesi ve eklem iltihabı gibi hastalıklar için yeni tedavi imkanı doğurabileceğini düşünüyor. GlycoMar isimli deniz bijoteknoloji merkezinden doktor Charlie Bavington, "denizyıldızları, bakteri, larva ve virüslerin olduğu deniz ortamında yaşıyor ancak dış yüzeyleri sayesinde bu maddeler denizyıldızlarına yapışmıyor" diyor. Dikenli denizyıldızlarının kabuğunu çevreleyen yumuşak dokunun yeni ilaç yapımında kullanılabileceği düşünülüyor. İltihap, vücudun yaralanma ya da enfeksiyonlar karşısında...

Depremi Önceden Algılayan Hayvanların Sırrı

Kimi hayvanların depremlerden önceki olağandışı davranış biçimi neye dayanıyor? Bilim adamları, bunun hayvanların sulardaki kimyasal değişimi sezme kabiliyetinden kaynaklanıyor olabileceğini düşünüyor. Araştırmacılar, 2009 yılında İtalya'nın L'Aquila kentini vuran depremden birkaç gün önce yakınlardaki bir gölde yaşayan kurbağa sürüsünün topluca göç etmesi ardından konuyu mercek altına aldı. Hayvan davranışlarını daha yakından takip ederek depremleri önceden tahmin etmenin mümkün olup olmadığını sorguluyorlar. Journal of Environmental...

Plüton Gezegeni (Bilim ve Uzay)

pluton-haraketli.png" border="0 Güneş’e en uzak gezegen olan Plüton gezegeni aynı zamanda, güneş sisteminin ikinci en küçük ve hakkında en az bilgi bulunan gezegeni olma özelliklerini de taşımaktadır. Plüton gezegeninin keşfi matematiksel hesaplamalara dayanmaktadır. Uranüs’ün yörüngesindeki düzensizlikler hakkında yapılan araştırmalar sonucunda Neptün gezegeni bulunmuştur fakat yapılan hesaplar bu gezegenin tek başına Uranüs’ün yörüngesindeki düzensizlikleri açıklayamayacağı anlaşılmıştır.. 24 Ağustos 2006 tarihine dek...

Kristal Yapının X Işınları Kırınımıyla İncelenmesi

Kristal Yapının X Işınları Kırınımıyla İncelenmesi Herhangi bir dalga, yolu üstündeki bir engele çarptığında yeni dalgacıklar oluşur. Eğer birden fazla engel varsa bunların oluşturduğu dalgacıklar üstiiste binerek bazı noktalarda birbirini güçlendirirken bazı noktalarda da zayıflatır. İki engelden ya da kaynaktan gelen dalgacıkların üstüste binmesine “girişim”, çok sayıda engelden gelen dalgacıkların girişmesine de “kırınım” denir. Bu olayın gözlemlenebilmesi için, engeller arasındaki...

Kahve Bağımlılığının Sorumlusu “Genleri” (Bilim ve Yaşam)

Kahve tiryakileri bundan sonra bağımlılıklarından genlerini sorumlu tutabilir. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, bazı insanların fazla kahve tüketmesinde genetik faktörlerin payı var. Amerikalı bilim adamları, bu sonuca varmadan önce 40 binden fazla kişinin genlerini inceledi. Bilim adamları 2 DNA molekülünün, yüksek düzeyde çay, kahve, çikolata, gazlı içecekler ve kafein içeren başka bazı içeceklerin daha fazla tüketilmesine yol açtığını tespit etti. Bu moleküller; CYP1A2...

Bilim (Bilim Felsefesi)

Geniş anlamda bilim "bilmek", "öğrenmek" anlamına gelir ve her tür bilgi ya da öğrenmeyi içerecek biçimde kullanılır. (Arapçadaki el-ilm ve Latincedeki scine kelimeleri 'bilmek' anlamındadır.) Fakat daha dar anlamda, Özel­likle İngilizcedeki Science kelimesinin etkisiy­le bilim, tabiata ait disiplinli bilgiyi içerir ve beşeri ve sosyal bitimleri kapsamı dışında bıra­kır. Bu da bilim literatüründe tabiat (fen) bilimleri ve sosyal bilimler diye...

Beyindeki Kıskançlık Lobu Görüntülendi (Bilim ve Yaşam)

MRI görüntülerinde işaretlenen bölüm, insanların aşk acısı ya da sevgililerini kıskandıklarında hissettikleri neredeyse fiziksel acıya eş değer acının da yönetildiği bölüm. Bilim adamları beyindeki kıskançlık lobunu bulduklarını açıkladı.

Depresyon Hastalarına Müzikli Destek Tedavisi (Bilim ve Sağlık)

notalar_.png" border="0 Finlandiya'da araştırmacılar, müzik terapisinin en azından kısa vadede depresyon tedavisinde yararlı olacağını belirledi. Sözlü olmayan iletişim yöntemi, hastaların duygularını ifade etmelerinde kullanılıyor. Britanya Psikiyatri Dergisi'nde yayınlanan ve 79 kişi üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları bu yöntemle tedavi edilen hastaların durumunda standart tedavi yöntemleri uygulanan hastalardan daha büyük bir ilerleme kaydedildiğini ortaya koydu. Müzik tedavisi, İngiltere'de özellikle iletişim sorunları olan çocuklara yardımcı...

Uzay Nedir (Bilim ve Uzay)

b-356611-uzay_bilimleri.jpg" border="0" align="left" />