Asaf Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

85

Asaf Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1195-1780) Sadrâzam Topal Osman Paşa-zâde Ahmed Paşa’nın oğlu, fazilet sahibi, işinin ehli bir vezirdir. 1195 H. de Belgrad muhâfızı iken vefat etti. Şiirle meşguliyeti az olmakla beraber şairane ve hakîmâne şiirleri vardır.

Şiirlerinden:

Her dil şarâb-ı aşk ile pürnur olur mu hiç

Her tûde-i siyah cebel-i Tûr olur mu hiç

«Âsaf» şerâb-ı aşk u muhabbetle mest olan

Tâ haşredek yaşarsa da mahmur olur mu hiç.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Meral Yayınevi, İstanbul