Ali Örfî Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

39

Ali Örfî Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1305/1887) Arif şeyhlerden huzura ermiş cömert bir zat olup Küreyce köylerinden Polyan köyündendir. Tahsil çağma geldikten sonra ticaret yoliyle Mısıra giderek uzun müddet orada ikamet ve o bölgede seyahat etmiş ve nihayet Selanik’te yerleşmiştir. Bundan sonra tasavvuf büyüklerinden Seyyit Hoca Muhammed Nuri’l-Arabiyyi’l-Melâmî hazretlerine intisap ederek feyz-i Muhammediyeye mazhar olmuştur. Mezar taşındaki (Kıldı el-Hacî Ali Örfî behestî âşiyan) mısramm delâleti olan 1305 H. de vefat ederek Yenikapı dışındaki Mevlevihane civarında bulunan kabristana defnedildi.

Eserleri:

ve sairedir ki, hepsi de basılmamıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Meral Yayınevi, İstanbul