Ahi Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

22

Ahi Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Germiyanoğulları dönemi Ahilerindendir. İsmine XIV. yüzyılın sonları ve XV. yüzyılın ilk çeyreğin­de hüküm süren Germiyanoğlu II. Yakub Bey’in subaşısı İnehan Bey’in oğlu Hisar Bey’e ait 815 (1412) tarihli vakfiyede vakfın mütevellisi olarak rastlanır. Burada Ahi Efendi’nin babasının isminin Ahi Mahmud, dedesinin de Mehmed olduğu kaydedilir. Bazı araştırmalarda Ahi Efendi’nin dedesinin Kütahya şehir merkezinde Paşam Sul­tan Türbesi’nde medfun bulunan aileyle bir ilgisi­nin olduğu ileri sürülür. XVI. yüzyılın ilk yarısın­da, bugün Kütahya’nın bir mahallesi olan Yoncalu nahiyesine bağlı Gulam köyünde Ahi Mahmud Çiftliği olarak geçen yerin, Ahi Efendi’nin babası Ahi Mahmud ile bir ilgisinin olabileceğini düşün­dürüyor.

İsmail ÇİFTCİOĞLU

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014