Ahi Ali Mısrî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

23

Ahi Ali Mısrî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: XIV yüzyıl Anadolusu’nun tanınmış mutasavvıflarındandır. Rükneddin Alâüddevle’nin müritlerin­den olup, Anadolu ve Şam’da tasavvufi faaliyetler­de bulunmuştur. Esterâbâdî, “âriflerin ileri geleni”, “mutasavvıfların şeyhi” ve “devrinin kutbu” gibi sıfatlarla övdüğü Ahi Ali’den bir mülakat vesile­siyle bahseder ve onun tabiatının iyiliği, zekâsının parlaklığından dolayı Kadı Burhaneddin Ahmed’in (1381-1398) iltifatına mazhar olduğunu belirtir.

İsmail ÇİFTCİOĞLU

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014