Abdullah Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

23

Abdullah Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı vezirlerinden Rıdvan Paşa’nın oğludur. 1049 (1640) tarihinde (Meş’ali’l-Ezhar fi Acaibi’l-Aktar) ismindeki Mısır kıt’asına ait Arapça tarihi pek çok ilavelerle terceme etmiştir. Dokuz fasıl üzere tertib edilmiş olan kitabin münderecatı aşağıdadır:

Bir de seyahat ve müşahedelerinin bir semeresi olmak üzere (Tarih-i Hanan-i Tatar ve Dest-i Kıpçak) isminde küçük boyda bir tarihçesi vardır ki Kaptan Hüseyin Paşa’ya takdim etmiştir. Kırım hanlarının ahvalinden bahsetmekte olup Sultan Dördüncü Murad zamanına kadardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.