Ziya Gökalp Batılılaşma Açısından Eski Türklerin Önemi ve Kadın Hakları

 

Batılılaşma Açısından Eski Türklerin Önemi ve Kadın

Hakları

Günümüzde Batı toplumlarında yer alan çağdaş yaşam biçimine ait ne varsa bunları

n eski Türk toplumlarında da olduğu iddia edilir. Örneğin demokrasi, özgürlük

ve eşitlikçi yaşam biçimi, kadın hakları ve benzeri alanlarda Batılı toplumlar ile eski

Türk toplumları arasında paralellik kurulur. Bu konuların başında da kadının

toplum içerisindeki eşitlikçi konumu gelmektedir.

Ziya Gökalp, ulusal bir toplum oluşturma yolunda kadın haklarına büyük önem

verir ve bu anlayışını yerleştirmek için de eski Türklerdeki kadınların sahip oldukları

haklara dikkat çeker. Günümüzün ileri toplumlarında bulunan özelliklerinin

eski Türklerde de bulunduğunu belirtir. Ve özellikle kadın hakları konusunda örnekler

verir. Buna göre, eski Türklerde sihir gücü kadınlara aittir. fiamanizm kadınlardaki

kutsal güce dayanır. fiamanlar başarılı olmanın yolunu kadın kılığına girmekte

görürler. Bu nedenle eski Türklerde ana soyu çok önemli, kadınların hukuku

erkeklerden daha yüksektir. Kadınlar birer usta binici, iyi silah kullanıcıdırlar.

Yiğitlik konusunda erkeklerle yarışırlar. Kadın aynı zamanda hükümdar, kale koruyucusu,

vali ve elçi olabilmektedir. Ana soyu, baba soyu ile eşittir. Bu nedenle

kadın da erkekle eşittir. Yapılan bütün işlerde, devlette hatunun, evde eşin görüşü

alınır (Gökalp, 1978, s. 133-146; Gökalp, 1980: 123-124).