Kimdir

Zenbili-zade Muhyiddin Mehmed Cemali Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Zenbili-zade Muhyiddin Mehmed Cemali Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Alim, tarihçi bir zattır. Edirne kadılığından ayrılmasını müteakıb 957 (1550) tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Ceddi Zenbilli Ali Efendi’nin yanında medfundur. Zamanına kadar münakkah Osmanlı Tarihi, üç dilde şiirleri, «Hidaye Şerhi»ne ta’likatı vardır ki hepsi basılmamıştır. Tarihinin birer nüshası Viyana ve Berlin Kütübhanelerinde mevcut olduğu ve Almanca’ya terceme edildiği Ata Bey’in Hammer tercemesinde yazılıdır.

Bir nüshası da İstanbul’da Millet Kütübhanesindedir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.