Ana Sayfa Kimdir Yusuf Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Yusuf Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Yusuf Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Hassa Ordusu silahşörlerinden Ahmed Paşa’nın oğludur. Rum fetretinin zuhurunda doğum yeri olan Anadolu’da bulunup yirmi iki ay kalede mahsur kaldıktan sonra kalenin eşkıyaya tesliminde bir İngiliz gemisine binerek İzmir ve sonra İstanbul’a gelmiş, (Tarih-i Mir-Yusuf) adı ile bir tarihçe yazmıştır ki basılmamış bir nüshası Millet Kütübhanesi ile Bayezid Camii içindeki kütübhanede Cevdet Paşa tarafından hediye edilen kitablar arasında mevcuttur. Bu kitablar arasında; birinci babı (Şeyh Gazi Mehmed)’in, ikinci babı (Hacim Hamza Şehid)in, üçüncü babı meşhur mücahid (Seyh Şamil)’in muharebelerini hikaye eden bir (Dağıstan Tarihi) de vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.