Yurtseverlik Nedir, Ne Demek, Kavramın Tarihçesi

Yurtseverlik bir bireyin ülkesine duyduğu sevgi ve bağlılıktır. Zaman içerisinde farklı anlamlara gelmiştir, ve anlamı çevre şartlarına, coğrafyaya ve felsefeye oldukça bağımlıdır.

Milliyetçilik duygusuna yakın olmakla beraber milliyetçilik, her zaman yurtseverliği beraberinde getirmez. Benzer şekilde, yurtseverlik de milliyetçiliği şart koşmaz.

İngilizcesi patriot ilk defa Elizabeth Çağı’nda kullanılmış olup, geç dönem Latincesi’den gelmektedir. patriota “vatandaş” anlamına gelmektedir.

Tarihçesi

19. yy. boyunca, yurtseverlik giderek milliyetçilikle bir bütün haline geldi, fakat milliyetçiliğe karşı anlamda kullanıldığı zaman daha yapıcı, daha az zıtlaşan ve daha az agresif bir ideali ifade ediyor.

Avrupa’da klasik 18. yy. yurtseverliği devlete bağlılık çoğunlukla Kilise’ye olan bağlılıkla zıtlaşıyordu, ve ruhbanların yurtlarının cennet olduğunu öğretmemeleri gerektiğini, çünkü bunun onlardaki yurtseverliği geliştireceği düşünülüyordu. Vatanseverliğin klasik anlamının en önemli taraftarlarından biri J.J. Rousseau‘ydu.

Türkiye’de yurtseverlik modernleşme çabalarının başladığı 19. yy.dan itibaren kuvvetlenmiştir. Türk devletinin modern bir devlet olma yoluna girmesi, vatandaşlık, anayasal düzen gibi modern siyasi terimlerin gündeme gelmesiyle, yurtseverlik çeşitli akımların içerisinde kendini göstermiştir. Osmanlı Türkiye’sinde yurtseverlik anlayışının romantik bir biçimde sanat ve edebiyattaki başlangıcını, Namık Kemal’de bulabiliriz. Devleti yaşatma gayesiyle ortaya çıkan modernist Osmanlıcı, İslamcı ve Türkçü akımların hepsinin, yurtseverlik düşüncesinden belli ölçüde etkilendiği söylenebilir.