Yunan Vazo Resmi

0

Yunan Vazo Resmi

Yunanlı ve Romalı yazarların büyük bir övgüyle sözünü ettikleri Yunan duvar resimlerinin hiçbir örneği günümüze ulaşmamıştır. Buna karşılık çeşitli kazı ve araştırmalarda ele geçirilmiş Yunan çanak çömleğinin sayısı çok fazladır. Bunların üstündeki resimler, Yunan resim sanatının IÖ I. binyıl boyunca gelişmesinin adım adım izlenmesine olanak vermektedir. Bu çanak çömlekler ilk kez İtalya’da çok sayıda ele geçtiği için önce Etrüsk işi sanılmış, ama daha sonraki araştırmalarla, Yunanistan’da yapılarak çeşitli ülkelere ihraç edildikleri ortaya çıkmıştır.

Vazo resmi olarak da anılan Yunan çanak çömlek resminde iki teknik kullanılmıştır. Bunlardan daha eskisi IÖ 6. yy’m ortalarında kullanılmaya başlayan “siyah figür tekniği”dir. Bu teknikte çanak çömleğin kendi kırmızı rengi fon olarak bırakılmakta, figürler siyah renkli siluetler halinde işlenmektedir. Figürlerin ayrıntılarım belli eden çizgiler, siyah boyanın sivri uçlu bir kalemle kazınmasıyla oluşturulmaktadır.

“Kırmızı figür tekniği” IÖ 6. yy’ın son çeyreğinde kullanılmaya başlamıştır. Bu teknikte figürler kırmızı bırakılarak kabın yüzeyi siyah renkli sırla kaplanmakta, ayrıntılar ise ince siyah fırça çizgileriyle belirtilmektedir. Saç ve giysilerin seyreltilmiş kahverengi ya da sarı boya ile gösterildiği de olmaktadır. Bazen hem siyah hem de kırmızı figür tekniklerinin aynı kap üstünde birlikte kullanıldığı da izlenir. Attika kırmızı figürlü çanak çömlekleri IÖ 4. yy sonlarında yerlerini kabartma desenli çanak çömleklere bırakmıştır.