Yerleşim

Geleneksel toplumun ideal yerleşim birimi “köy”, endüstri toplumunun ise “kent”tir. Zirai hayattan endüstriye geçiş sadece nüfusun artmasını değil, belli bölgelerde yoğunlaşmasını da beraberinde getirmiştir. Göç ve kentleşme genel değişme sürecinde, bir dizi sorunu beraberinde getiren önemli olgular olarak dikkati çekmektedir. Günümüzde metropol ya da megapol gibi isimler verilen büyük kentlerde ortaya çıkan hava kirliliğinden trafik sorununa kadar çeşitli olumsuz faktörlerin etkisiyle “köye dönüş” yönünde bir değişme görülmektedir. Doğal olarak bu köy, geleneksel toplum modelinin köyünden farklı olmakta; büyük kentlere kolayca ulaşılabilecek yerlerde, kent hayatının konforundan yararlanıp sıkıntılarından korunmayı sağlayacak tarzda oluşturulmaktadır.