Psikolojiye Giriş

Yaşamın ve Canlılığın Temelleri

Yaşamın ve Canlılığın Temelleri
İnsan bir canlıdır ve biyolojik açıdan bütün diğer canlılar gibi, canlılığın sürdürülmesi temel amacına bağlı olarak kendini çoğaltan bir varlık olarak kabul edilebilir. Memeli sınıfına giren bir tür olarak insanlar için yaşam, dişilerdeki yumurta hücresi ile erkeklerdeki sperm hücresinin birleşmesi demek olan döllenme ile başlar.
İnsanlarda, yumurta üretme olgunluğuna erişmiş dişi, 26-28 günde bir yumurtalıklarından bir yumurta hücresi (ovum) salgılar. Bu hücre fallop kanallarından biri yoluyla rahme doğru ilerler. Bu ilerleyişi fallop kanallarının yüzeyindeki ince kirpiksi tüycükler sağlar. Eğer döllenmez ise yumurta birkaç saat içinde ölür. Cinsel birleşme ile dişinin vajinasından içeri giren sperm hücreleri, rahim boynundan rahme ve oradan da fallop kanallarına doğru ilerler. Spermlerin ilerlemesini ince uzun kuyruklarının hareketi sağlar. Yumurta hücresi spermler tarafından sarılır. Fakat ancak bir tanesi yumurta hücresinin içine girebilir ve böylece döllenme gerçekleşmiş olur. Döllenme, fallop kanallarında gerçekleşir. Döllenme sonucunda oluşan organizmaya zigot adı verilir. Zigot adını verdiğimiz bu oluşum, hem kalıtımsal ve hem de çevresel etmenlere bağlı olarak gelişip değişir. Böylece doğum öncesi gelişim süreci başlamış olur.