Yakin Nedir, Ne Demektir, İlmel, Aynel, Hakkal Yakin Anlamı

Yakîn (ar. s.)

Aksine ihtimal olmayan, kesinlik derecesinde yerleşmiş sağlam bilgi.

Istılah olarak yakîn, vakıa mutabık olmak şartıyla sabit ve kesin itikad manâsını ifade eder.

Mantıkta yakını tasdik ifade eden kazıyyalere yakîniyyât adı verilmektedir.

Yakîn’in üç derecesi vardır:

  1. İlme’l-yakîn: Aklen ve naklen kesinlik ifade eden bilgidir.
  2. Ayne’l-yakîn: Duyu organlarıyla elde edilen, deney ve müşahede ile sağlanan kesin bilgidir.
  3. Hakka’l-yakîn: İnsanın iç sezgi yoluyla, iç duygularla hissettiği kesin bilgidir. Tatmayan bilmez sözü bu gerçeği ifade eder.