Yahudilik Nedir? On Emir, Maddeleri -4

Yahudilik Nedir? On Emir, Maddeleri -4

Yahudi dini Tanrı ve peygamberlerle onların ahfadı arasında bir akit şeklinde belirir: Tanrı, peygamberleri ve ahfadını onun kültünü kavimler arasında yaymaları için seçmiştir ve bu ittifakın sonucu İsrailoğulları Tanrı’ya ve töresine sadık olma yükümlülüğüne girmişlerdir. Yahudî dini fiile, Tanrı’nın iradesini yerine getirmeye yönelmiştir. Tanrı’nın en önemli buyrukları On Emir’de ortaya koymuştur.

  1. Seni Mısır ülkesinde, köleler evinden çıkaran Tanrı’n benim;
  2. Benden başka Tanrı’n olmayacaktır. Kendine put yapmayacaksın;
  3. Yalanına inandırmak için Tanrı adını kullanmayacaksın;
  4. Şabat gününü kutlamayı unutmayacaksın;
  5. Anana ve babana saygı göstereceksin;
  6. Adam öldürmeyeceksin;
  7. Zina yapmayacaksın;
  8. Çalmayacaksın;
  9. Komşuna karşı yalancı şahitlik etmeyeceksin;
  10. Komşunun malına tamah etmeyeceksin.

Tora sadece bîr dinî ve ahlakî öğütler kitabı değildir, yeni kurulan ve Mısır hakimiyetinden kurtulduktan sonra tüm siyasî, hukukî, sosyal kurumların teşkilatlandırmak zorunda bulunan bir kavme verilen bir yasadır.

Yahudilik Nedir? Tanımı, Tarihi -1
Yahudilik Nedir? Yahudilikte İnanç Esasları-2
Yahudilik Nedir? Kutsal Kitapları ve Kaynakları -3
Yahudilik Nedir? Yahudilik Kurumları, Mezhepleri -5
Yahudilik Nedir? Bayramlar, Perhizler, İbadetler -6

SBA