William Klein Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
92

1950’lerde sinemaya ilgi duydu, 1958’de ilk kısa metrajlı filmi Broadway by Light’ı (“Işıklar Altında Broadsvay”), yaptı. 1960’ta Louis Malle’in Zazie dans le metro (“Zazie Metroda”), adlı filminin sanat danışmanı oldu. Bir dizi belgesel ve kısa film çekti, televizyon belgeselleri yönetti. 1966’da Who Are You Polly Maggoo? ile (“Kimsin Sen Polly Maggoo”) konulu filmler yapmaya başladı. Halen Paris’te yaşamakta, fotoğraf ve sinema çalışmalarını birlikte sürdürmektedir.

Sinema dünyasında belirli bir alanda ilginç yapıtlar veren Klein, fotoğraf sanatında da Cartier-Bres-son’la Amerikan fotoğrafı arasında bir bağlantı oluşturur. 1950’lerin çekim tekniklerine, çerçeveleme, istif ve kompozisyon anlayışlarına, o günler için devrim sayılacak nitelikte birçok yenilik getirmiştir. Salt belgelenmeye dayanmayan, çarpıcı, heyecan verici hatta kimi zaman rahatsız edici öğeler içeren fotoğraflarıyla, kendinden sonra gelen kuşağı derin bir biçimde etkilemiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Kitap: New York, 1955; Roma, 1959; Tokyo, 1964; Moskova, 1964. Film: Broadvvay by Light, 1958, (“Işıklar Altında Broadway”); Who Are You Polly Maggoo?, 1966, (“Kimsin Sen Polly Maggoo?”); Loin du Vietnam, 1967, (“Vietnam’dan Uzakta”); Mister Freedom, 1969, (“Bay Özgürlük”); Float Like a Butterfly-Sting Like a Bee, 1969, (“Kelebek Gibi Uç-Arı Gibi Sok”); Eldridge Cleaver, 1970; Le couple temoin, 1977, (“Tanık Çift”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi