Ana Sayfa Kimdir Vedide Baha Pars kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Vedide Baha Pars kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Vedide Baha Pars kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1907-1958) Selânik’te doğdu, Eğitimci Hakkı Baha Pars’ın kızıdır. Orta öğ­retiminin ilk iki yılını öğretmen okulunda okumuş, İstanbul Amerikan Kız Kolejinde tamamlamıştır. Şikago Üniversitesinde okumuş ve 1930 yılında master derecesi almıştır. Daha sonra İzmir Kız Öğretmen Okulu meslek dersleri öğretmenliği yapmış ve 1941 yılında İzmir Kız Lisesi felsefe öğ­retmeni ve müdürü olmuştur. 1950 yılında da Gazi Eğitim Enstitüsü mes­lek dersleri öğretmenliği ve müdürlüğüne atanmıştır. Bu sırada, “Sınıfta Test Nasıl Yapılır?”, “Orta Dereceli Okullarda Genel Öğretim Metodu ve Uygulama”, “İlkokullarda Genel Öğretim Metodu ve Uygulama” “Okuma Psikolojisi” ve “Okuma öğretimi” “Eğitim Psikolojisi” gibi önemli eserleri Türkçeye çevirmiş ve yazmıştır.

1957 yılında okul müdürlüğünden ayrılmış, Gazi Eğitim Enstitüsünde Meslek Dersleri Öğretmenliği görevine devam etmiştir. 1958 yılında Tür­kiye Öğretmen Dernekleri Millî Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. 1958 yılında bir trafik kazasında ölmüştür.

Vedide Baha Pars, 1952 yılında Gazi Eğitim enstitüsü müdürlüğüne atanınca programların yenilenmesi ile ilgili olarak, daha önce başlayan ha­reket, hız kazanmaya başladı.

“Eğitim Psikolojisi” dersi programlara girdikten sonra bunun kitabının yazılması gerekiyordu. Türkiye’de bu konuda ilk kitap, İstanbul Eğitim Enstitüsü öğretmenlerinden Ömer Hilmi Mart tarafından yazılmış ve 1949’da yayımlanmıştı. Bu kitabın 2. basımı 1953’te yapıldı. Öğretmen okulları için bir kitaba ihtiyaç vardı. Bu da Gazi Eğitim Enstitüsü öğ­retmenlerinden Vedide Baha Pars, Mitat Enç, Hüsnü Cırıtlı ve Turhan Oğuzkan tarafından yazılarak 1955 yılında yayımlandı. Öğretmen okulları için “ders kitabı” olarak kabul edildi. 495 sayfalık bu kitapta, Eğitim Psi­kolojisinin kapsamının daha da genişletilmiş olduğunu görüyoruz. Öğ­renimlerinin önemli bir bölümünü Amerika’da yapan bu eğitimciler, bu su­retle daha ayrıntılı ve kapsamlı bir Eğitim Psikolojisi kitabı hazırladılar.

Bu kitap, öğretmen okullarında 20 yıl kadar okutulmuş ve çeşitli basımları yapılmıştır. Kitabın ilk baskısının üzerinde basım yılı olarak 1953 gös­terilmişse de, piyasaya çıkması 1955 yılının başını bulmuştur. (Öğretmen okullarında “Eğitim Psikolojisi” dersi 1952 – 53) ders yılında konmuş, fakat, iki yıldan fazla kitapsız okutulmuştur. Ömer Hilmi Mart’ın Eğitim Psikolojisi, dilinin Arapça sözcüklerle dolu olması yüzünden, ancak öğ­retmenler için yararlı olabilmiştir.)

Eğitim Psikolojisi dersleriyle ülkemize yeni olarak giren en önemli konu, “öğrenme psikolojisi” idi. Eğitim psikolojisi’nin diğer konuları başka derslerde az çok geçiyordu. Biz, bu ders yerine “Pedagoji” oku­duğumuz için, eksikliğimizin farkına varan okul müdürü Vedide Baha Pars, kendi okuttuğu “Teftiş Tekniği” dersinde, bize ödev vermek ve sonra kontrol etmek suretiyle, bu eksikliği giderdi. (1954 -55)

Kaynak: Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Cavit BİNBAŞIOĞLU, Milli Eğitim Basımevi, 1995