VASIFLAMA (DESKRIPSIYON)

VASIFLAMA (DESKRIPSIYON)
Tıpkı sosyolojide olduğu gibi, din sosyolojisinde de işe “vasıflama” (deskripsiyon) ile başlamak gerekir.

Bu durum Din Sosyolojisinin tecrübe ilmi olmasından ileri gelmektedir. Sosyal karakterli dinî olayların vasıflanması demek, onların “gözlem” (observation)i ve sonra da betimlenmesi demektir. İnceleme konusu olan bir toplumun dinî hayatı ve vakıalarının sosyolojik tetkikinin ilk adımı, onların müşahedesi ve doğru bir portresini çizmek olmaktadır.

İki türlü gözlem vardır;

a) Dolaysız gözlem

b) Dolaylı gözlem.