Van Çung (Filozoflar Biygrafileri)

filozof-4/van ung” 169″ 203″ Van Çung

 

Van Çung, Milattan Sonra.
1. yüzyılda yaşamış ve etkisi uzun seneler sürmüş bir akımın başlatıcısı olan Çinli bilgin.

Konfüçyusçuluğa yönelik kesin eleştirileriyle ün kazanmış olan Van Çung,

başarıyı ve aklı temele almış, her türlü boş inanca saldırmıştır.

 

Saçma görüşleri, batıl itikadları ve ruhlarla ilgili her tür inancı alaya alan VanÇung, ölümsüzlük inancını da yererek, Tanrı’nın dilediği olur diye düşünmenin yanlışlığını belirtmiştir.