Ültimatom Nedir? Tanımı, Hakkında Bilgi

Devletlerarasında yazılı muhaberata dayalı ilişkilerin en şiddetlisidir. İki ülke arasında ortaya çıkabilecek bir anlaşmazlık durumunda taraflardan birinin karşı tarafa belirli bir gün ve saat vermek suretiyle uygun bir tatmin edici cevap vermediği takdirde gerekli önlemleri alacağını bildiren ciddi bir tebligattır. Ültimatom savaş tehdidi taşır ve reddi halinde silahlı bir çatışma sonucu doğabilir. Daha çok çağdaş siyaset terminolojisinde geçmekle beraber devletlerarası ilişkilerin doğduğu tarihlerden bugüne ültimatom olarak nitelendirilebilecek gelişmeler sık sık görülen olaylardandır.

SBA


ültimatom
Fr. ultimatum

a.
1. Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota.

2. Uyulması gereken kuralları kesin bir dille anlatma.
Güncel Türkçe Sözlük

TDK Sözlük