Ana Sayfa Sosyoloji Uğur Batı – Azraa-Eel Menkıbeleri

Uğur Batı – Azraa-Eel Menkıbeleri

0

Uğur
Batı – Azraa-Eel Menkıbeleri

Osmanlı
Mahzeninden Hayal Et Kıssaları

 
…tabire değmeyen rüyaların görüldüğü bu
asırda…

…her kalbin çarpıntısı, kendi ecelinin ayak
sesidir.

Bir kitaptan bahsedilmiş,

Azraa-Eel Menkıbeleri,

666 sayfa,

Azraa-Eel Menkıbeleri’nin bazı sayfaları
kayıptır ve bu kayıp sayfalar (…) cin çağırma yolları ile (…) Hz. Süleyman’ın
cinlere tebliğini anlatır.

Bu sayfalar (…) Nostradamus ve Gülhaçlılar
tarafından ele geçirilmeye çalışıldı…

Ancak sayfaların kendi kendini gizlediği
iddia edilir…

Piri Reis

Kilit-ül Bahr Kalesi

Kale, Amr Bin Azraa-Eel’in anlattığı tüm
hikâyelerin kalbindeydi.

Cemaziyelevvel 959’da Piri Reis, Hind
Okyanusu’na çıktı.

Maskat Kalesi’ni muhasaraya aldı.

Şehri yağmalattı.

(Daha sonra) Hürmüz Adası önüne gelerek
karaya asker çıkardı.

Ganimetler elde etti (dolup taşan 23
kadırga).

Basra’ya vardığında soğuk bir şekilde
karşılandı.

1554 zilhiccesinde (başı) gövdesinden
ayrıldı.

Piri Reis’in haritası

Amerika kıtasının ilk haritasıdır.

Kitab-ı Bahriyye’de Amerika’nın Hicri 870
(1465) yılında bulunduğunu bildirmiştir.

Piri Reis acaba Atlantis’i arıyor olabilir
miydi?

Der Beyan-ı Hartı’da birinci cilt sayfa
79’da,

Çizdiği haritanın Süleyman Peygamber’den
kendine intikal ettiğini açıklar.

Piri Reis elde ettiği ganimetleri saklamak
için kalenin altını ya da mahzenleri seçer.

Kral Süleyman sahip olduğu bilgileri içeren
bir vasiyetname bıraktı.

Hahamlar, ağaç kabuklarına işlenen bu
vasiyetnameye Süleyman’ın Anahtarı adını verdiler.

Beş köşeli yıldız, Süleyman’ın mührü ve
altı köşeli yıldız da babası Davut’un kalkanı olarak bilinirdi.

Mühründe İsm-i Azam yazılıdır.

Belkâ bin Melkan

Yediler / umenâ

…verdiğin tüm cevaplarda “kara” lafını
geçir mutlaka…

Tanrı’nın Uriyel’in ağzından Kayin’e son ve
en büyük laneti,

“Sen ve senin çocukların, bu diyarda
gezdiği sürece karanlığa tutunacaklar. Sadece kan içecekler. Sadece kül
yiyecekler. Bir ölü gibi yaşayacaklar, lakin ölmeyecekler. Son günlere kadar
dokunduğunuz her şey yok olacak!”

…bir dolunay gecesi, kendiliğinden çanların
çalındığı terkedilmiş kilislerin birinin bahçesinde oturup, sırtını bahçe
duvarına dayamış ve hararetli bir şekilde çalışan cin ve ifritleri gözlüyordu…

Neyle ölür bilir misin? Ölmüşün kanıyla…

Efsaneler uyku getirir.

Hezarpâre sadrazam…

Drakula

Ölüm gecikir ama yaşlanmaz.

Ulu Tanrı 16.000 âlem yaratmıştır.

O âlemlerden biri Ülker âlemidir.

Bu âlemde insan olmayanlar vardır.

İnsan olmayanlar (…) başka bir âleme
geçmeye karar verirler. …asla geri dönmezler.

Nefilimler, bu geri dönmeyenlerdir.

Onlar nun-fe-lamed idiler. Yani
düşmüşlerdi.

Kuşçubaşı Eşref

Everest Yayınları

Mart 2016