Tuyuğ Nedir, Nazım Biçimi, Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi

Tuyug

edebiyat-sozlugu/kale-kitap” 151″ 64″ Aruz ölçüsünün belirli bir kalıbıyla yazılan, dört dizelik nazım biçimi.

Divan Edebiyatı nazım şekillerinden birinin adı. Rubai gibi dört mısra dan meydana gelir. Halk Edebiyatındaki mâni türünün Divan Edebiyatihdaki kişiliğidir. Bunlarda da manilerde olduğu gibi bazen cinaslı kafiyeler kullanılır. Aruzun fâilâtün/fâilâtün/fâilün vezni ile yazılır. Kafiyelenişi aaba şeklindedir. Kadı Burhaneddin ve Ali Şir Nevai tuyuğlarıyla tanınmış şairlerimizdendir.