33Sosyoloji Sözlüğü

TOTOLOJİ

TOTOLOJİ

 

Söz ve manayı
faydasızca tekrar etmek, sözü uzatmak. Mantıkta, konu ve yüklemi aynı sözle
(lafız) açıklansın-açiklanmasın,

aym kavramdan ibaret
olan hüküm; yani aynı muhtevayı veya içeriği aynı anlamda değişik kelimelerle
anlatmadır. Ya da yük­lemi, konusundan fazla bir şey ifade etme­yen bir hükmü
daha anlamlı göstermekten ibaret olan mantıki bir eksiklik. İfade edil­mek
İstenen veya arzu edilen bir şeyi, başka sözlerle tekrar ederek ispat ediyormuş
gibi göstermekten ibaret olan safsata.

(SBA)