Hukuk Sosyolojisi

Toplum, Sosyoloji ve Hukuk

Günümüzün modern toplum şartlarında hukuk, özel öneme sahip bir olgu haline gelmiştir. Toplumsal ilişkilerin ve davranışların giderek çeşitlendiği, farklılaştığı ve karmaşıklaştığı toplumsal yapılarda; insanların, grupların, örgütlerin ve organların ilişkilerine, örgütlenmelerine ve işleyişlerine yön verebilmek için hukuka, hukuk­sal organlara ve düzenlemelere daha fazla başvurulmaktadır. Böyle bir durum kar­şısında, hukuku toplumsal yapıyla ilişkisi ve etkileşimi çerçevesinde ele alıp ince­lemek zorunlu olmuştur. Bu ihtiyaca yanıt vermek üzere “Hukuk Sosyolojisi” adı altında yeni bir sosyoloji disiplini hayat bulmuştur. Böyle bir inceleme, her şeyden önce toplum bilimi olarak da adlandırılan sosyolojik bilgi ve yaklaşımı gerektirir. Sosyolojik bir yaklaşım olmaksızın, hukuk olgusu, toplumsal yaşamda hukukun yeri ve önemi anlaşılamaz. Bu ise, hukuk bilimi ile sosyolojinin hukuk olgusuna yaklaşımlarındaki farkların bilincinde olmayı gerektirir. Ayrıca, hukukun kökeni ve tarihsel gelişimiyle ilgili bilgiye sahip olmaksızın, günümüzdeki hukuksal sorunlar ve gelişmeler hakkında sağlıklı bir tartışma ve değerlendirme mümkün olamaz.