Kimdir

Tevfik Paşa (Fatihli Mehmed Tevfik Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Tevfik Paşa (Fatihli Mehmed Tevfik Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Erkan-ı Harbiye sınıfından yetişmiş, kalem erbabından, tarihçi bir zat olup İstanbul’ludur. Mektepten neş’et ettikten sonra bir müddet hocalıkta bulunmuş ve bundan sonra da Fransa ve Belçika Ataşemiliterliği yaparak İstanbul’a dönmüştür. Avdetinde Askeri Eğitim ve Öğretim Müfettişliğine tayin olunarak son derece iyi hizmetlerde bulundu. 1334 (1918) senesinde emekli olarak vefat etti. Fatih’de medfundur.

Basılmış eserleri:

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.