Tesnim Nedir, Ne Demektir, Edebiyatta Tesnim Örneği

Tesnim (ar. i.)

Tesnim İslâmî edebiyatta ve Dîvân Edebiyatımızda mecazî olarak, içimi lezzetli, cana can katan, şifalı su manâlarında kullanılmış, yeni açılan çeşmeler hep bu isimle anılmıştır. Nedîm’in bir gazelindeki:

Mâ-i tesnim içelim çeşme-i nev-peydadan
Görelim âb-ı hayat aktığını ejderhadan

beyti bunun bir örneğidir.