Tenafür Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

edebiyat-sozlugu/edebi” 142″ 153″ Tenafür

Bir ifadede birbirleriyle uyuşmayan harf, hece, sözcük ya da tamlamaların kulağa hoş gelmeyen etki yapmasıdır. İkiye ayrılır:

Harflerle tenâfür: Çıkış noktaları aynı ya da birbirine yakın harflerin aynı sözcükte toplanması.

Örnek: Yaptırttık

Sözcüklerle tenâfür: Söylenişleri zor olan, dinlenmesinden zevk alınmayan ağır vurgulu sözcüklerin art arda sıralanması:

Örnek:
Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi