Makro Sosyoloji

TEMEL SOSYAL KURUMLAR

Bir toplumda temel sosyal kurumlar aile, ekonomi, din, eğitim, politika ve devlet şeklinde sıralanabilir. Özellikle çağdaş ve kompleks toplumlarda bu temel kurumlara ihtiyaç daha da fazladır. Aynı şekilde tarihi süreçte bunlara atfedilen değer değiştiği gibi, yapıları ve fonksiyonları da değişmeye uğramıştır. Buna karşılık kurumlar olarak varlıklarını sürekli muhafaza etmişlerdir.

KURUM

GÖREV

ROL

FİZİKİ ÖZELLİK

SEMBOL

AİLE

Cinsellik Tatmini

Toplumun Yenilenmesi

Dayanışma

Sosyalleştirme

Statü Tayini

Psikolojik Tatmin

Analık

Babalık

Evlatlık

Ev-Bark

Mobilya

Araba

vb.

Söz kesme Töreni

Nişan Töreni

Yüzük

Nikâh Töreni

EKONOMİ

Maddi İhtiyaçlarn Giderilmesi

Üretim ve Tüketim

Mübadele

Patron

İşçi

Türkedici

Fabrika

Büro

Dükkan

Ticaret Belgesi

Marka

Amblem

DİN

İnanma İhtiyacı

İç Huzurun Sağlanması

Ahlaki olgunlaşma

Sosyal Dayanışma

Din Adamı

Dindar-Bağlılar

     Cemaat

Ümmet

İbadethane

Cami

Kilise

Havra

Tekke

Dini Metinler

Kur’an

İncil

Tevrat

Evrad

EĞİTİM

Sosyalleştirme

Kültür Nakli

Mobilite

Öğretmen

Öğrenci

Okul

Kurs

Dershane

Belge

Diploma

Kitaplar

SİYASET

Yönetme ve Yönetilme Davranışlarının

Düzenlenmesi

Yöneten

Yönetilen

Kamu Binaları

Siyasi Parti Binaları

Bayrak

Anayasa