Tekke Edebiyatı Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Tekke Edebiyatı

edebiyat-sozlugu/edebiyat_1_” 162″ 72″

Konu, dil yönünden İslam uygarlığının etkilerini taşıyan, tekkelerde gelişen, tasavvuf duygu ve düşüncelerini aşılamak, yaymak amacıyla ortaya konmuş ürünlerin tümü.