Tekalif-i Milliye Emirleri Nedir, Nelerdir, Hangi Amaçla Çıkarılmıştır

Tekâlif-i Milliye Emirleri, Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve bu savaşa hazırlanmak için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı “Milli Yükümlülük Emirleri”. 7 ve 8 Ağustos 1921’de yayınlanmış olup toplamı on maddedir.

1. Her ilçede “tekâlifi milliye komisyonu” kurulacak ve bu komisyonların çalışmalarıyle elde edilenlerin ordunun çeşitli kısımlarına dağıtımı düzenlenecek.
2. Vatanda her hane, birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayarak bu komisyonlara verecek.
3. Tacirlerin ve halkın elindeki birçok giyecek maddesiyle yük hayvanları için gerekli eşyanın %40’ına, bedeli sonradan ödenmek üzere, elkonulacak.
4. Bazı yiyecek ve temizlik maddelerinin %40’ı komisyonlar emrine verilecek.
5. Ordu ihtiyacı için alman ulaştırma araçlarından başka ahalinin elinde kalan ulaştırma araçlarıyle ayda bir defa olmak üzere ücret verilmeden 100 km’ye kadar askeri ulaştırmaya yardım edilecek.
6. Ordunun giyim ve iaşesine yarayan sahipsiz mallara elkonulacak
7. Halkın elinde savaşta kullanılmağa elverişli silâh ve cephanenin üç gün içinde komisyona teslimi istenecek.
8. Akaryakıt ve yağları, vazelin, otomobil, kamyon lastiği, çeşitli yağlar ve yapıştırma malzemesi, telefon makinesi, kablo, pil. çıplak tel ve benzeri malzeme, sülfürik asit stoklarının %40’ının komisyonların emrine verilmesi emredildi;
9. Demirci, marangoz, dökümcü, tesviyeci, saraç, araba yapanlar ve bunların imalâthaneleriyle işyerlerinin iş hacmi, kasatura, kılıç, mızrak, eyer yapabilecek sanatkârların adlan yazılarak miktar ve nitelikleri tespit edilecek.
10. Halkın elinde bulunan dört tekerlekli yaylı araba, dört tekerlekli at ve öküz arabalarıyle kağnı arabalarının bütün donatım ve hayvanlanyle birlikte binek ve top çeken hayvanlar, katır, deve, eşek miktarlarının %20’sine ordu noksanlarının ikmali için elkonulacak.

7 ve 8 Ağustos 1921 günleri yayımlanan bu emirlerin zamanında emniyetle yürütülmesine destek olmak üzere Ankara, Kastamonu, Samsun, Konya, Eskişehir bölgelerinde İstiklâl mahkemeleri kuruldu. Bu kararlarla Türk ordusunun önemli ihtiyaçlarının bir kısmı sağlandı.