Tardiye Nedir, Tardiye Ne Demektir, Anlamı

Tardiyye

Beş mısralık bendlerden meydana gelen, bendlerin her birinin ilk dört mısraları kendi aralarında kafiyeli, beşinci mısraları ise birbiri ile kafiyeli (aaaab—ccccb—ddddb—…) ve çoğunlukla mesnevi arasında söylenen bir muhammes şekli. Mef’ûlü/ mefâilün/feûlün vezni ile söylenir.