Takti Nedir, Ne Demektir, Edebiyatta Anlamı

Takti (ar. i.)

Parçalama, kesme, ayırma.

Edebiyat
. Aruz vezniyle yazılmı: bir mısrâı, vezin cüzlerine göre ayırma manâsına gelen arûz ıstılahı. Hece vezni ile yazılmış mısrâlar ancak durak denilen yerlerden ayrılabilirler.