Takriri Sünnet Nedir Takrir-i Nebi, Ne Demektir, Anlamı

Takrîr-i Nebî

“Takrir”, lûgatta sağlamlaştırma, yerleştirme, sözle ifade demektir, “Takrir-i Nebî” ise Hz. Peygamber’in, başkasının bir işini hareketini ve sözünü gördüğü veya duyduğu halde olumsuz karşılamayıp sükut etmesi, zımnen tasdik ve tasvib etmesi manâsına gelen bir hadîs terimidir (bk. Hadîs, Sünnet).