Tadili Erkan Nedir, Ne Demektir, Anlamı Kısaca, Özet

Ta’dil-i Erkân

Namazın rükünlerini düzgün olarak ve sükûnet içinde ifa etmek manâsında bir tâbirdir. Bir başka ifade ile ta’dil-i erkân, namazda rükün adı verilen her bir hareketin hakkını vere vere ve aceleye getirilmeksizin yapılması demektir, İmâm Ebû Yusuf’a göre
İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed’e göre ise, namazın vâciplerindendir.