Ana Sayfa Kimdir Süreyya Paşa (Ahmed Süreyya Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Süreyya Paşa (Ahmed Süreyya Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Süreyya Paşa (Ahmed Süreyya Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Münşi [iyi nesir yazan] ve tarih bilen bir zat olup İstanbul’ludur. Mabeyn Başkatibi iken 1312 (1894) tarihinde irtihal etti. Sultan Mahmud Türbesi avlusunda medfundur. (Hayat-ı Osmani) isminde kıymetli bir Osmanlı tarihçesi vardır. Bu eser Meşrutiyetten sonra (Hayat-ı Osmaniye Bir Nazar) ismi ile tekrar Basılmıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.