Ana Sayfa Kimdir Süreyya Mehmed Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Süreyya Mehmed Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Süreyya Mehmed Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tarih ve hal tercemesi ulemasından gayretli bir zat olup İstanbul’ludur. Tahsilini ikmalden sonra devlet kalemlerinde [kâtipliğinde] ve bilhassa maarif dairesinde hizmetlerde bulunmuştur. 1326 (1910) da vefat ederek Üsküdar’da Karacaahmed Mezaristanına defn edildi. Babası Hüsnü Bey’in hayatı (Sicill-i Osmani)nin C. 2, sahife 178’de zikredilmiştir.

Eserleri:

Romanları :

Bunlardan başka muhtelif mes’elelerden bahseden altı risalesi de vardır. İşbu eserlerden Yalnız (Sicill-i Osmani) ile (Nuhbetül-Vekayi’)in birinci cildi basılmıştır.

Yukarıda mezkur eserlerin, maalesef hepsinin Cihangir yangınında yandığı ailesi tarafından rivayet edilmektedir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.