Kimdir

Şükrü Paşa (Ahmed Şükrü Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Şükrü Paşa (Ahmed Şükrü Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: 1290 (1874) senesinde Harbiye Mektebinden «erkan-i harb» zabiti sıfatiyle me’zun olmuş, İstanbul’ludur. Askeri hayatının büyük bir kısmı askeri mekteblerde ve Mülkiye Mekteblerinde muallimlikle geçmiştir. Sonradan bütün askeri mekteblerin «ders nazırlığını ihraz etmiştir. 1333 (1917) de emekli olmuş ve Üsküdar’da irtihal etmiştir. Şeyh Camii avlusunda medfundur.

Basılmış eserleri:

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.