Süfli Nedir Süfliyat Ne Demek, Anlamı

Süfliyyat (ar. i. süfli’nin ç.)

Süfli: Aşağıda bulunan aşağı, ulvînin mukabili. Alçak, bayağı, kıymetsiz ve itibarsız.

Süfliyyat:
Geçici dünya ile ilgili işler. Nefsani, heva ve hevese uyan kimselerin işleri.

Dünya ile güneş arasında bulunan bazı yıldızlara da “Kevkeb-i Süfli” (aşağı yıldız) denir.