33Sosyoloji Sözlüğü

SOYKIRIM

 

SOYKIRIM

 

Uluslararası hukukî
suç. Bir grubu orta­dan kaldırmak veya yoğunluğunu azaltmak kastıyla o grubun
elemanlarının hayatlarına veya haklarına saldın, tik defa Birleşmiş Milletler
tarafından Uluslararası Hukukî Suç olarak tanımlanan soykırım için 1948’de
önleyici tedbir ve baskı uygulama karan alındı. Bu karar 1951’de yürürlüğe
girdi. Bu suçun failleri devletler veya kişi­ler olabilirler.

(SBA)