Ana Sayfa Sosyoloji Din Sosyolojisi SOSYOLOJİNİN BÖLÜMLERİ NELERDİR ?

SOSYOLOJİNİN BÖLÜMLERİ NELERDİR ?

0

SOSYOLOJİNİN BÖLÜMLERİ
Bu açıklamalar ışığında, sosyolojinin bölümlerini aşağıda görüldüğü şekilde toplamak mümkündür:
1. Genel Sosyoloji,
2. Genetik Sosyoloji,
3. Sosyal Morfoloji:
a) Coğrafî Sosyoloji (Beşerî Coğrafya),
b) Sosyal Demografi (Nüfus bilimi),
c) Sosyal Ekoloji.
1. Sosyal Fizyoloji,
2. Küçük Gruplar Sosyolojisi (İlk Gruplar Sosyolojisi),
3. Ara Gruplar Sosyolojisi (Devletler Sosyolojisi, vs.)
4. Mahallî Topluluklar Sosyolojisi:
a) Köy Sosyolojisi,
b) Şehir Sosyolojisi.
1. Kitleler (Aggregations) Sosyolojisi,
2. Ekonomik Endüstriyel ve Teknolojik Sosyoloji (İktisat Sosyolojisi, Sanayi Sosyolojisi),
3. Medeniyet Eserlerinin Sosyolojisi: İşaretler,Semboller, Düşünceler ve Değerlerin Genel Sosyolojisi
a) Bilgi Sosyolojisi,
b) Aile Sosyolojisi,
c) Siyaset Sosyolojisi,
d) Din Sosyolojisi,
e) Ahlâk Sosyolojisi,
f) Hukuk Sosyolojisi,
g) Sanat Sosyolojisi,
h) Dil ve Edebiyat Sosyolojisi,
ı) Eğitim Sosyolojisi,
i) Serbest Zaman (Loisir) Sosyolojisi,
k) Iş (Çalışma) Sosyolojisi,
l) Sağlık ve Hastalık (Medikal) Sosyolojisi,
m) Suç Sosyolojisi
n) Gelişme Sosyolojisi.