Teoriler

Sosyoloji Teorileri ve Ortak Özellikleri: Dinamizm

 

Her sosyoloji teorisi, zaman içinde yapılacak katkılarla gelişip zen-ginleşebilir ya da geçerliliğini kaybederek tarihe karışabilir. Teoriler, geçerlilikleri yeni araştırmalarla sürekli olarak kontrol edilen genellemelerdir. Bir teorinin geçerliliğini kaybetmesi sadece iyi kurulmamış olmasından kaynaklanmaz; sosyal alandaki değişmenin sürekli olması, teorinin geliştirildiği dönemde var olmayan, tahmin edilmesi de mümkün olmayan faktörlerin devreye girmesinden de kaynaklanır.