Din Sosyolojisi

Sosyal Yapı Nedir ?

Sosyal Yapı Nedir
Bir şeyin yapısı, parçaları arasındaki nisbeten sabit ilişkilerdir. Sosyal yapı da, bir toplumun yerleşik iç teşkilâtını, üyeleri arasındaki nisbeten sabit münasebetleri ifade eder. Toplumun sosyal yapısına, fizikî ve kültürel unsurlar dahildir. Toplumların sosyal yapı özelliklerini, yerleşme biçimleri, nüfus özellikleri, toplumsal ilişkilerinin tipleri ve buna göre oluşan kişilik tipleri, gruplar ve çeşitleri, gruplara egemen olan değer yargıları ve kültür unsurları verirler. Bu çerçevede din de oradaki yerini alır.