Sosyoloji Tarihi

Sosyal Psikolojinin Kısa Tarihi

İnsanı anlama çabası felsefe ve edebiyat kadar eski olsa da sosyal psikolojinin aka­demik bir disiplin olarak ortaya çıkışı on dokuzuncu yüzyılın sonlarına, psikoloji­nin bir bilim olarak doğmasının hemen akabine denk düşüyor. Bilhassa grup dav­ranışlarını ve grupların insanlar üzerindeki etkisini tahlil etmeye meraklı psikolog lar, gelene kadar sosyal psikolojiyi Avrupa ve Amerika’da genç bir bilim dalı olarak kabul ettirdiler. Alanın tarihçesini biçimlendiren en önemli olaylardan biri, Hitler Almanya’sından kaçan çok sayıda sosyal psikologun  40’lı yıllar­da Amerika’ya yerleşip buradaki üniversitelerde başarılı çalışmalarda bulunması oldu. Keza Avrupa’yı kasıp kavuran Nazizm ve Faşizm akımlarının psikolojik kö­kenlerini anlama arzusu ve ikinci Dünya Savaşan gerekleri (savaş propagandası, insanları daha tutumlu olmaya ikna etme çabaları gibi) bu dönemde alanın sordu-  sorular üzerinde etkili oldu. İkinci Dünya Savaşım takip eden yıllarda sosyal psikoloji hızla büyüdü, üniversitelerde sosyal psikoloji kürsüleri yaygınlaştı, sosyal psikoloji dergileri, konferansları, sosyal psikologların ait olduğu mesleki örgütler sayıca çok arttı. Bugün sosyal psikoloji psikolojinin değişik alt dalları içinde en di­namik olanlarından biridir ve sosyal psikologlar – dinden politikaya, aşktan önyar­gıya, saldırganlıktan işbirliğine – İnsana dair akla gelebilecek her konuyu anlayıp anlatmaya çalışırlar.