Mikro Sosyoloji

Sosyal Grup Yapısı

 

Mikro düzeyde bir sosyal grubun yapısı statülerin yanyana ve üstüste gelmesi ile oluşur. Statüler rol ve pozisyonlardan meydana gelir. Roller ise toplumun sosyo-kültürel normlarına göre ifa edilir. Her statünün toplumda yetki ve sorumluluğa dayalı bir değeri (prestiji) mevcuttur. Daha açık bir anlatımla fert toplumda sahip olduğu statüsü ile yer alır. Nasreddin Hoca’nın “ye kürküm ye” hikâyesinde statü kürkle sembolize edilmiştir. Toplumda her statünün belli bir sembolü vardır. Kürkü ancak belli bir statüde olanlar giyebilir. Bu nedenle bir sosyal grubun yapısının ne olduğunu ancak onu meydana getiren statülerin yapısını tespitle açıklayabiliriz. Ancak fert toplum normlarına uyarak bu yapıları kazanması dolayısıyla biz burada statü ve statüyü belirleyen toplum normları üzerinde duracağız