Din Sosyolojisi

Sosyal Grup Nedir

Sosyal Grup Nedir

Sosyal Grup
Sosyal grup terimi, insanların farklı birikme ve birleşmelerini ifade etmektedir. Bununla birlikte insanların oluşturdukları her çeşit birlik bir sosyal grubu ifade etmez. Geçici birikmeler ve sosyal kategoriler sosyal grup değildirler. Sosyal gruplar, ortak amaçların izlenmesi hususunda, sosyal normlara, yararlara ve değerlere uygun olarak, karşılıklı rolleri yeine getiren kişilerden oluşurlar ve bir yapıya sahiptirler. Bu yapı içerisinde bir roller ve statüler sistemi mevcuttur. Bu açıdan her sosyal grup, yapısal ve fonksiyonel bir birleşmedir. Bir sosyal gruba mensup kişiler, ortaklaşa bir kültür ve tarihle ilişkilidirler ve buna göre örgütlenirler. Bu bakımdan her sosyal grubun aidiyet duygusuna dayalı psikolojik bir boyutu da mevcuttur. Sosyal gruplarda öteki birçokları arasında din de önemli bir faktör ve gerçeklik olarak yerini almaktadır. Üstelik dinden kaynaklanan gruplar da mevcuttur.