SOSYAL GELİŞİMİ AÇIKLAMAYA YÖNELİK KURAMLAR

Kuram, sistemli bir biçimde düzenlenmiş, birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar ve ilkeler bütünüdür. Kuram, bir takım ilkelerden yola çıkarak gerçekliği açıklamaya çalışan kavramsal bir çerçeve sunar. Kuramın ortaya koyduğu önermeler görgül (ampirik) araştırmalar ile test edilebilir. Sosyal gelişime dair kuramların belli başlıları Psikanalitik Kuram, Davranışçılık ve Soysal Öğrenme Kuramı, Bilişsel Gelişim Kuramı, Etolojik Kuram ile Ekolojik Sistemler Kuramıdır.