Sitokinez Nedir, Evresi, Sitokinez Sitoplazma Bölünmesi

Sitokinez, hücre bölünmesinde sitoplazma bölünmesine verilen isimdir.

Telofaz evresinin oluşumu sürerken bir yandan da sitoplazma boğum yapmaya başlar. İğ ipliklerine dik olarak boğumlanan sitoplazmanın o bölgede jel hale geçerek iki oğul hücrenin stoplazmasını ayırdığını ileri süren görüşlerde vardır. Stoplazmanın boğumlanarak ayrılması sürecine sitokinez denir. Telofazın başlangıcından itibaren iki yeni hücrenin meydana geldiği ana kadar geçen süre 30-60 dakikadır. Bitkilerde orta lamel ile hayvanlarda ise boğumlanarak gerçekleşir.

Hücre bölünmesi
İnterfaz : G1 evresi | S evresi | G2 evresi

M evresi : Mitoz (Profaz | Metafaz | Anafaz | Telofaz) | Sitokinez